น้ำร้อน หรือเครื่องทำน้ำร้อน ใช้ค่าไฟเท่าไหร่?

น้ำร้อน หรือเครื่องทำน้ำร้อน ใช้ค่าไฟเท่าไหร่?
ค่าไฟโดยเฉลี่ยของเครื่องทำน้ำร้อน

ค่าไฟโดยเฉลี่ยของเครื่องทำน้ำร้อน

การใช้ค่าไฟฟ้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ราคาหน่วยไฟฟ้าของท้องถิ่นที่คุณอยู่ ปริมาณน้ำร้อนที่ใช้ ระยะเวลาที่เปิดเครื่องทำน้ำอุ่น และประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำอุ่นเอง

เพื่อคำนวณค่าไฟฟ้าที่ใช้จากการใช้น้ำร้อน คุณสามารถทำได้โดยการติดตามข้อมูลบนบิลไฟฟ้าของคุณ ซึ่งบิลนั้นบางครั้งอาจรวมค่าไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดในบ้าน หรืออาจแยกออกมาเป็นรายการต่างๆ รวมถึงค่าไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องทำน้ำอุ่นด้วย

น้ำร้อน

หากคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำร้อนในบิลไฟฟ้า คุณสามารถหาค่าเฉลี่ยของค่าไฟฟ้าที่ใช้ต่อหน่วยน้ำร้อนได้โดยการหารราคาทั้งหมดของน้ำร้อนด้วยปริมาณการใช้งานของน้ำร้อนในช่วงเวลานั้น แล้วนำมาคูณด้วยราคาของหน่วยไฟฟ้า

ยกตัวอย่างเช่น

  • หากค่าไฟฟ้าที่ใช้ในบิลคุณคือ 1,000 บาท
  • และคุณใช้น้ำร้อน 1,000 หน่วย
  • ค่าไฟฟ้าที่ใช้ต่อหน่วยน้ำร้อนคือ 1,000 / 1,000 = 1 บาทต่อหน่วย

ดังนั้น หากคุณใช้น้ำร้อนเพิ่มอีก 100 หน่วย เพื่อคำนวณค่าไฟฟ้าที่ใช้กับน้ำร้อนในการใช้เพิ่ม คุณสามารถคำนวณได้โดยการนำ 100 หน่วยน้ำร้อน คูณด้วย 1 บาทต่อหน่วย ซึ่งจะได้ 100 บาท เพิ่มขึ้นในบิลไฟฟ้าของคุณในเดือนนั้น

เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน

หากเปลี่ยนจากเครื่องทำน้ำร้อนธรรมดา เป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน จะประหยัดไฟกว่าเท่าใด

การประหยัดไฟฟ้าเมื่อเปลี่ยนจากเครื่องทำน้ำร้อนธรรมดาเป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำร้อนใหม่และการใช้งานด้วย เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานมักมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในการแปลงพลังงานเป็นความร้อนและใช้ไฟฟ้าน้อยลงในการทำงาน

การประหยัดไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำร้อนใหม่ ซึ่งอาจแสดงในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ที่ระบุว่ามันประหยัดพลังงานกี่เปอร์เซ็นต์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม สามารถประเมินประหยัดไฟฟ้าโดยตรงโดยดูที่ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำร้อนใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องทำน้ำร้อนธรรมดา

สำหรับตัวอย่างเช่น หากเครื่องทำน้ำร้อนธรรมดาใช้ 10 หน่วยไฟฟ้าต่อเดือน และเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานใช้เพียง 5 หน่วยไฟฟ้าต่อเดือน คุณก็จะประหยัดไฟฟ้าได้ 5 หน่วยต่อเดือนหรือ 50% เมื่อใช้เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานแทนเครื่องธรรมดา