วิธีประหยัดค่าไฟจากเครื่องทำน้ำร้อน มีอะไรบ้าง?

วิธีประหยัดค่าไฟ จากเครื่องทำน้ำร้อน

9 วิธีประหยัดค่าไฟจากเครื่องทำน้ำร้อน

การประหยัดค่าไฟจากเครื่องทำน้ำร้อนสามารถทำได้ด้วยการปรับปรุงการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ได้แก่

 1. ตรวจสอบอุปกรณ์ ตรวจสอบว่าเครื่องทำน้ำร้อนทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ และทำการบำรุงรักษาตามคำแนะนำจากผู้ผลิต
 2. ตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม ตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมตามความต้องการ ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าสูงเกินไป เพราะอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจะใช้พลังงานน้อยกว่า
 3. ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้ ปิดเครื่องทำน้ำร้อนเมื่อไม่ได้ใช้ และไม่ควรปล่อยให้เครื่องทำงานอยู่ตลอดเวลา
 4. ติดตั้งตัวควบคุมอัตโนมัติ การติดตั้งตัวควบคุมอัตโนมัติสามารถช่วยปรับปรุงการใช้พลังงานได้ เช่น ตั้งเวลาให้เครื่องทำงานเฉพาะเวลาที่จำเป็น
 5. ติดตั้งฉนวน การติดตั้งฉนวนในท่อน้ำร้อนสามารถช่วยรักษาความร้อนและลดการสูญเสียความร้อนขณะที่น้ำไหลผ่านท่อ
 6. ใช้น้ำร้อนเท่าที่จำเป็น ลดการใช้น้ำร้อนในทุกกิจกรรมที่ต้องใช้น้ำ เช่น การอาบน้ำ ล้างจาน และซักรีด
 7. ทำความสะอาดท่อน้ำ ท่อน้ำที่มีสนิทหรือสกปรกอาจทำให้เครื่องทำน้ำร้อนทำงานได้ไม่ถูกต้อง ทำความสะอาดท่อน้ำอย่างสม่ำเสมอ
 8. เปลี่ยนไปใช้เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดค่าไฟ เนื่องจากประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี

การประหยัดค่าไฟจากเครื่องทำน้ำร้อนมักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ในที่นี้คือเครื่องทำน้ำร้อน เพื่อลดการใช้พลังงานได้มากขึ้น

เครื่องทำน้ำร้อนแบบประหยัดพลังงาน กับเครื่องทำน้ำร้อนทั่วไป แตกต่างกันอย่างไร?

เครื่องทำน้ำร้อนที่ออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานมีความแตกต่างจากเครื่องทำน้ำร้อนทั่วไปในหลายด้าน นี่คือบางความแตกต่างสำคัญ

 1. ประสิทธิภาพพลังงาน เครื่องทำน้ำร้อนที่ออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานมักมีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานจากระบบพลังงานเชิงหลายรูปแบบ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน
 2. การควบคุมอัตโนมัติ เครื่องทำน้ำร้อนที่ประหยัดพลังงานมักมีระบบควบคุมอัตโนมัติที่ช่วยปรับความร้อนตามความต้องการของผู้ใช้ และสามารถปิดเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้
 3. ฉนวนความร้อน เครื่องทำน้ำร้อนที่ประหยัดพลังงานมักมีการใส่ฉนวนที่ดีเพื่อรักษาความร้อนและลดการสูญเสียความร้อน
 4. เทคโนโลยีการเก็บความร้อน บางเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานใช้เทคโนโลยีการเก็บความร้อน (heat recovery) เพื่อนำความร้อนที่สูญเสียมาใช้ใหม่
 5. อัตราการไหลของน้ำ เครื่องทำน้ำร้อนที่ประหยัดพลังงานอาจถูกออกแบบให้มีการไหลของน้ำที่เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน
 6. วัสดุที่ใช้ เครื่องทำน้ำร้อนที่ประหยัดพลังงานอาจถูกผลิตด้วยวัสดุที่ช่วยในการรักษาความร้อนได้ดี
 7. การทำงานในระบบหมุนเวียน บางเครื่องทำน้ำร้อนที่ประหยัดพลังงานสามารถทำงานในระบบหมุนเวียนที่ช่วยลดการใช้พลังงานในการเริ่มต้นเครื่องใหม่
 8. การใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องทำน้ำร้อนที่ประหยัดพลังงานมักมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การเลือกใช้เครื่องทำน้ำร้อนที่ประหยัดพลังงานจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานและเป็นการลงทุนที่ดีในระยะยาว