เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน

รุ่น HOUSE HOLD ECO3, KD70/200

ปริมาณน้ำร้อนที่ผลิตได้ 200 ลิตร/วัน

เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน

รุ่น HOUSE HOLD ECO3, KD70/400

ปริมาณน้ำร้อนที่ผลิตได้ 400 ลิตร/วัน

เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน

รุ่น ECO06-KF140HK

ปริมาณน้ำร้อนที่ผลิตได้ 2,400 ลิตร/วัน

© 2023 • PEERAPATENERGY