บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

จัดจำหน่ายเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน (Heat Pump) โดยเปลี่ยนจากพลังงานในอากาศมาเป็นพลังงานความร้อน  ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนทางด้านการบริหารจัดการพลังงาน  และช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ ด้วยประสบการณ์กว่า  10 ปี  ภายใต้แบรนด์ Peerapat Energy   ที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าโรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรม เป็นจำนวนกว่า 300 แห่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Chang Global Warming Crisis to Hot Water

Heat Pump เป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่อง ทำน้ำร้อนแบบอื่นๆ ถึง 4 เท่า โดยเครื่องจะเปลี่ยนความร้อนจากอากาศ มาเป็นพลังงานความร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งาน (ถ่ายเทความร้อนให้น้ำ หรือนำลมร้อนไปใช้งาน) โดยเครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 25% ของพลังงานความร้อน ที่ได้ 100% โดยพลังงานอีก 75% ได้มาจากอากาศรอบตัวเรา นอกจากนี้ยังได้รับลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้ สามารถนำไปใช้งานได้เหมาะสมในหลายรูปแบบ Heat Pump จึงเป็นเครื่องทำน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดค่าใช้จ่าย กว่าฮีตเตอร์ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงอื่นๆทุกชนิด อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อย CO2 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบันได้อีกด้วย

Heat Pump  เป็นเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถผลิตน้ำร้อนได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 40-70 องศาเซลเซียส   จึงเหมาะสำหรับการทำน้ำ ร้อนทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ เช่น  โรงแรม, รีสอร์ท, คอนโดมิเนียม,  โรงพยาบาล และ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานต่างๆที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำร้อนในการดำเนินธุรกิจ

ยิ่งกว่านั้น  Heat Pump ยังให้ลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำร้อนอีกด้วย   ซึ่งสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ส่วนอื่นๆ ภายในอาคาร อาทิ   ห้องอาหาร,  ห้องโถง, ห้องซักรีด  อื่นๆ  เพื่อช่วยระบายอากาศและลดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี