เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน

รุ่น ECO09-ARG03HKSTI

ปริมาณน้ำร้อนที่ผลิตได้ 4,000 ลิตร/วัน

เหมาะสำหรับห้อง 6-15 ห้อง

เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน

รุ่น ECO09-ECO14-ARG05HKSTI

ปริมาณน้ำร้อนที่ผลิตได้ 6,400 ลิตร/วัน

เหมาะสำหรับห้อง 31-50 ห้อง

เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน

รุ่น ECO25-ARG07HKSTI

ปริมาณน้ำร้อนที่ผลิตได้ 11,040 ลิตร/วัน

เหมาะสำหรับห้อง 51-80 ห้อง

เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน

รุ่น ECO35-ARG12HKSTI

ปริมาณน้ำร้อนที่ผลิตได้ 15,000 ลิตร/วัน

เหมาะสำหรับห้อง 81-100 ห้อง

© 2023 • PEERAPATENERGY