ปัจจุบันมีธุรกิจมากกว่า 300 ราย ที่ให้ความเชื่อมั่นในผลิตภััณฑ์ และได้รับประโยชน์

กลุ่มโรงแรม, รีสอร์ท, คอนโดมิเนียม

กลุ่มโรงแรมในเครือดุสิตธานี

ติดตั้ง Heat Pump ระบบน้ำร้อนสำหรับ 7 โรงแรม ในกลุ่มเครือดุสิตธานี โดยกระจายนำไปติดตั้งเพื่อสนับสนุนระบบผลิตน้ำร้อนเดิม อาทิ Diesel Boiler, LPG Boiler, Heavy Fuel Oil และไฟฟ้า ผลที่ได้รับคือทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสำหรับผลิตน้ำร้อน ไปได้ปีละประมาณ 5.4 ล้านบาท และสามารถถึงจุดคุ้มทุนในการลงทุน Heat Pump ภายในเวลาเพียง 2 ปี ( ROI )

โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท

ติดตั้ง Heat Pump รุ่น A3-HHPM25 จำนวน 8 เครื่อง ด้วยการเอาเข้าไปสนับสนุน-แทนที่การผลิตน้ำร้อนด้วย Diesel Boiler.โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการใช้ผลิตน้ำร้อนลงได้ปีละ 2.4 ล้านบาท และสามารถคืนทุนเพียงแค่ 1.8 ปี ( ROI )